Have questions about Neringa100?

Reach out for more info!

Email: neringa100@neringa.org

Phone: 203.606.7894

Get Updates on Neringa100

© 2019 by Camp Neringa, Inc. 

Who's Giving?

Gintaras & Gloria Vaišnys, have made a Leadership Gift of $100,000

Everyone!

100% of the Camp Neringa Inc.
Board of Directors and Executive Staff have committed donations
to the campaign.

The community has been very generous with their support and gifts. A heartfelt thank you - Ačiū - to the following: 

Ąžuolas/Oak Tree ($100,000+)

Gražina Gudaitytė Liautaud
 

Gintaras & Gloria Vaišnys
 

Anonymous Donor Family 

Žvaigždės/Stars ($50,000-$99,999)

 

You could be a beautiful starry Vermont sky!
(Isn't it awe-inspiring to see so many stars at Neringa?)

Laužas/Bonfire ($25,000-$49,999)


Maryanne Adamski & Stephanie Madden
In memory of Francis & Marilyn Adamski


Dalia Jakas

Beržas/Birch ($10,000-$24,999)

Marija Aleksandravičius
in memory of Bronius Aleksandravičius
Jennifer & Anthony Avicolli
Rima & Leonas Bernotas
Rasa & Gintautas Bieliauskas
Nijolė Dėdinas
Vilija Dėdinas & Chris Gair
Dana Grajauskas

Kligys sisters (Ramunė, Rasa, Gailutė) & Mama Valeria
Kudirka & Boily Families
(Sylvie, Denise, Anne, Bernard,
Audrey, Claudia & Mama Martha)

in memory of Jonas Kudirka
Matthew & Vida (Zdanytė) Leming
in memory of Tėvelis & Birutė
Liucia & Algis Maciūnas
in memory of Birutė Zdanytė
Ieva Matulaitis-Kunca
in memory of Marytė Matulaitytė-Kuncienė & Jonas Kunca,
Dr. Amelia & Antanas Matulaitis 
 

Leonard Linas & Nerija Orentas
Eimantas & Sonata Petruškevičius
Rūta & Rimas Puškorius
Michael Roam

to honor the wishes of Antanina Žmuidzinas

Kerry & Jon Secrest

Shimkus/Murphy Family (Charles & Patricia Shimkus, Mary Beth & Tom Murphy, Chuck & Dana Shimkus)
Nida Stankūnas & Dan Schmedlen
Lukis & Vida Strazdis

Elona & Rimas Vaišnys
Bronė Zdanys

in memory of Birutė Zdanytė

Dr. Simonas V. Žmuidzinas

Obelis/Apple Tree ($5,000-$9,999)

Gražina Blekaitis
Vida Kašūba
Knights of Lithuania, Council 17
Almis & Danguolė Kuolas
Gita & Aidas Kupčinskas
Eglė & Marius Laniauskas

Joyce & Joseph Liudžius

Aldona & Norbertas Lingertat
Lilė Milukas
Ligija Simanavičius
Sanda Simanavičius
Liana Tamulaitis & Andrew Welch
Taupa Lithuanian Federal Credit Union
Dalia & Jonas Trumpickas
Vaiva Vaišnys

Kristina & Virgus Volertas

Dr. Antanina Žmuidzinas

Grybas/Mushroom ($2,500-$4,999)

 

Edmundas & Charlotte Adomaitis
John Baltrus & Jūratė Vaičėnaitė
Emilija Bušinskas & Greg Boyer
Alberta Astras & Kuljit Singh
Dr. Danutė Balčiūnas & Dr. Edis Razma
Linas & Marytė Banevičius
Vytas & Renata Bazikas
Indrė Čuplinskas & Marc Cels
Frank Freeman/Stefa Normantas Family

Regina & Liudas Jagminas
Vida, Jurgis, Linas & Lukas Kairys
Vita & Vidmantas Matusaitis
Darius & Ellen Razgaitis
Karla Usalis
Marius & Lina Vismantas

Brian Zikaras

Jessica Zikaras

Papartis/Fern ($1,000-$2,499)

Ona Adams
Edvardas & Dalia Bubnys
Arūnas Čiuberkis
Daugirdas Family
Andrius & Lia Dilba
Tadas & Nancy Dilba
Draugelis Family
Laura Emerhi
Valerija & Adam Ford
Nida Gaila
Heerey Family
Monika (Bernotaitė) & Andy Hyatt
A. Jakšto-Dambrausko Foundation, Inc.

Jankauskas Family
(Vida Jankauskienė, Auksė Wirz & family,
Nina Jankauskaitė, Laima Widmer & family,
Jonas & Denise Jankauskas,
Gina Buchanan & family, Elena Wirz,
Victoria Reventas, Vilija Wojciechowski)

in memory of Eleonora Jankauskienė "Močiutė" & Rich Widmer
Jurgis Kirkutis
Dr. Romualdas & Gražina Kriaučiūnas

in memory of  Eugenijus Orentas
Roma & Antanas Krušinskas
Dainora Kupčinskas
Dr. Conrad Lotze & Dr. Kristina Mačiūnas

Kim & Jeffrey Markuns
Lina Marūnas

Sigutė Lenkauskaitė & Jonas Matulaitis
Richard & Danutė Mileika
Vida Morris

Jana Sirusaitė Motivans

Eric & Gaila Narkevičius
Aura Ošlapas & Bob Arko
Pakuckas Family 
(Lina, Povilas, 
Gabija, Tadas & Dovas)
Rūta Pakštaitė Cole
Julia Pauliukonis
Rasa & Antanas Pažarauskas
The Rogers Family
Danguolė Sadūnaitė Sealey
Aldona Saimininkas

in memory of Vytautas Saimininkas

Josephina Senken
Aldona A. Shumway
Petras Astras Singh
Saulius & Gražina Sirusas

Ray & Atiana Stemplys
Jūra Strimaitis & David D. Kerman
Christian & Sandra Stromberg
Dr. Antanas Sužiedelis
The Walsh Family
Eugenia C. Taft & William P. Taft

Dana & Saulius Vainauskas
Teresė Vekteris
Aldona & Helmut Walat
Vaida & Fred Whipple
Inga & Stephan Wronski
Zita Sidas

Driežas/Salamander ($500-$999)

 

Thomas & Maria Ashmanskas
Ed & Vita Auštras
Paulius Grajauskas
Justinas Grigaitis
Giedrė & Gediminas Kėras
Michael Kirkutis
Kristina & Richard Krulikas
Edward & Anne Lekstutis
Audris & Birutė Mockus
Daina Penikas
Stan & Pat Pyc
Dalia Sakas
Rima & Alvydas Saplys
Daiva & Paulius Šilbajoris
Conchita Stemplys
Rūta Strazdis
Danute Tarasevičius
Danutė, Joana & Aldona Vaičiulaitytės

ir jų šeimų stovyklautojos
Ramunė & Brian Wehrle
Nijolė & Shane Wellendorf
Danutė & Jerry Wolosenko
Mindaugas & Jūratė Žukauskas

Ramunė/Daisy ($1-$499)


Clark Adomaitis
Gloria & Algis Adomkaitis
Vytautas & Irena Alksninis
Kelsey Anderson
Liuda Avižonis
Sigita Banevičius & Edward Krakauskas
Sarah Beyer
Arūnas & Vilūnė Bitėnas
Alma Budreckis
Dana Barūnas
Jolanta Bazytė  & Andrew Kean
Lina Benoit
Saulė Bernotas
Sarah Beyer
Jūratė Bitinaitė
Ona Girnius Brown
Nijolė Bražėnas Paronetto
Lillian Brookes
Kristi Case
Rasa Čepas Rich
Vita & Vytas Čepkauskas
Loretta Cipkus Dubray

Aušra Covalesky
Ronald & Philitha (Stemplytė) Cowdrey
Maria Dambriūnas
Michelle Dawson
Lola & Phil DeAngelis
Eugenijus Dicevičius
Aija Dilba
Aleksa Dilba
Darija Dilba
Tija Dilba

Veronika Dilba
Kyra Jackivicz Dorn
David Dougall
Tomas Dundzila
Vida Ellner
Michael & Nancy Fitzpatrick
Susan FitzPatrick

David Fritzsche
Evan Gallagher
Gwenyth Gallagher
Roma & Brendan Gallagher
Alina Gelman
Liana German
Tomas, Rima & Monika Girnius
Mary Goštautas
Vaida Grigonytė
Felicija & Marijus Gudinskas
Noel Hennelly
Julia Hill
Liepa Ivanauskas
Aleta Juozelskis
Ona Kearn
Rimas & Kelly Kezys
Zaiga Kezys
Saulius Kliorys
Rūta & Ann Krecioch

Aldas Kriaučiūnas

Jūratė Krokys & Rimantas Stirbys
Regina Kulbis & Peter Marino

Aidas Kupčinskas, Jr.
Daina & Matas Laniauskas
Dalia & Gintaras Lietuvninkas

Lithuanian Heritage Club, Andover, Maine
Mary LeBlond-Jarvis
Joseph Leiberis
Sigitas Liaukus
Adam Liudžius
Danielle & Kevin Liudžius
Rebecca Liudžius
Ryan Liudžius
Jonas & Victoria Maciunas
Robert Melanson & Tara Vavruska
Rasa Miliūtė
Emilija Milukas
Rasa, Nick, Kira & Max Mokhoff
Luke Murphy
Viktoras  & Kristina Nakas
Kristina Narkevičius
Marija S. Newsom
Rosanne O'Brien Gričius
Aldona Pauliukonis
Joleta Perskaudienė
The Powley Family
Laima Price
Regina Radikas
Paulius Razgaitis

Vaiva Razgaitis
John & Carol Reventas
John Rimscha
Roberta Sager
Šarūnas Sakalauskas
Emilia & Bert Sadonis
Jim & Chris Schwartz
Jolita Segur
Justin Serbent

Snaigė & Antanas Šileika
Joanna Šimkus
Petras & Joanna Sirusas
Vytas & Monica Sirusas
Richard Šlepetys
Vida Sobie
Tomas  & Rita Štuopis
Bob Tortolani
Janina & Narimantas Udrys
Jogirdas Vainauskas
Julius Vainauskas
Rita Vaiškūnaitė
Jūratė L. Vaitkus
Laima & Virginijus Valiūnas
Kęstutis Vaskelevičius
Rytas & Alexis Vebeliūnas

Linas & Faustina Vebeliūnas
Kristen Velyvis  & Tom Zinnen, Will & Claire

In memory of Gediminas John Velyvis
Joseph Vizgirda
Tom Walat
Gabriella Walsh
Albert Williams
Gretchen Wronski
Kristina Wronski
Nicholas Wronski
Vida Žiaugra

MEMORIAL GIFTS

In memory of Vanda Bazikienė

In memory of Theresa Simone
In memory of Romas Sležas
In memory of Mara Vygantienė

In memory of Antanina Žmuidzinas

NERINGA 100