Have questions about Neringa100?

Reach out for more info!

Email: neringa100@neringa.org

Phone: 203.606.7894

Get Updates on Neringa100

© 2019 by Camp Neringa, Inc. 

Who's Giving?

Gintaras & Gloria Vaišnys, have made a Leadership Gift of $100,000

Everyone!

100% of the Camp Neringa Inc.
Board of Directors and Executive Staff have committed donations
to the campaign.

The community has been very generous with their support and gifts. A heartfelt thank you - Ačiū - to the following: 

Ąžuolas/Oak Tree ($100,000+)

Gražina Gudaitytė Liautaud
 

Gintaras & Gloria Vaišnys
 

Anonymous Donor Family 

Žvaigždės/Stars ($50,000-$99,999)

 

You could be a beautiful starry Vermont sky!
(Isn't it awe-inspiring to see so many stars at Neringa?)

Laužas/Bonfire ($25,000-$49,999)


Maryanne Adamski & Stephanie Madden
In memory of Francis & Marilyn Adamski


Dalia Jakas

Beržas/Birch ($10,000-$24,999)

Rima & Leonas Bernotas
Nijolė Dėdinas
Vilija Dėdinas & Chris Gair
Dana Grajauskas

Kligys sisters (Ramunė, Rasa, Gailutė) & Mama Valeria
Matthew & Vida (Zdanytė) Leming

in memory of Tėvelis & Birutė
Liucia & Algis Maciūnas
in memory of Birutė Zdanytė
Ieva Matulaitis-Kunca
in memory of Marytė Matulaitytė-Kuncienė & Jonas Kunca,
Dr. Amelia & Antanas Matulaitis 
 

Leonard Linas & Nerija Orentas
Eimantas & Sonata Petruškevičius
Rūta & Rimas Puškorius
Michael Roam

to honor the wishes of Antanina Žmuidzinas

Kerry & Jon Secrest

Shimkus/Murphy Family (Charles & Patricia Shimkus, Mary Beth & Tom Murphy, Chuck & Dana Shimkus)
Lukis & Vida Strazdis

Elona & Rimas Vaišnys
Bronė Zdanys

in memory of Birutė Zdanytė

Dr. Simonas V. Žmuidzinas

Obelis/Apple Tree ($5,000-$9,999)

Gražina Blekaitis
Knights of Lithuania, Council 17
Almis & Danguolė Kuolas
Gita & Aidas Kupčinskas
Eglė & Marius Laniauskas

Joyce & Joseph Liudžius

Aldona & Norbertas Lingertat
Lilė Milukas
Ligija Simanavičius
Liana Tamulaitis & Andrew Welch
Dalia & Jonas Trumpickas

Kristina & Virgus Volertas

Dr. Antanina Žmuidzinas

Grybas/Mushroom ($2,500-$4,999)

 

Edmundas & Charlotte Adomaitis
John Baltrus & Jūratė Vaičėnaitė
Alberta Astras & Kuljit Singh
Dr. Danutė Balčiūnas & Dr. Edis Razma
Linas & Marytė Banevičius
Vytas & Renata Bazikas
Frank Freeman/Stefa Normantas Family

Regina & Liudas Jagminas
Vida, Jurgis, Linas & Lukas Kairys
Vita & Vidmantas Matusaitis
Darius & Ellen Razgaitis
Vaiva Vaišnys
Marius & Lina Vismantas

Brian Zikaras

Jessica Zikaras

Papartis/Fern ($1,000-$2,499)

Edvardas & Dalia Bubnys
Daugirdas Family
Andrius & Lia Dilba
Draugelis Family
A. Jakšto-Dambrausko Foundation, Inc.
Jurgis Kirkutis
Dr. Romualdas & Gražina Kriaučiūnas

in memory of  Eugenijus Orentas
Roma & Antanas Krušinskas
Dainora Kupčinskas
Dr. Conrad Lotze & Dr. Kristina Mačiūnas

Kim & Jeffrey Markuns

Sigutė Lenkauskaitė & Jonas Matulaitis

Jana Sirusaitė Motivans

Eric & Gaila Narkevičius
Julia Pauliukonis
Rasa Čepas Rich

Josephina Senken
Aldona A. Shumway
Petras Astras Singh
Saulius & Gražina Sirusas

Ray Stemplys
Jūra Strimaitis & David D. Kerman
Christian & Sandra Stromberg
Dr. Antanas Sužiedelis
Eugenia C. Taft & William P. Taft

Dana & Saulius Vainauskas
Teresė Vekteris
Vaida & Fred Whipple
Inga & Stephan Wronski

Driežas/Salamander ($500-$999)

 

Paulius Grajauskas
Michael Kirkutis
Kristina & Richard Krulikas
Edward & Anne Lekstutis
Audris & Birutė Mockus
Stan & Pat Pyc
The Rogers Family
Dalia Sakas
Rima & Alvydas Saplys
Ramunė & Brian Wehrle
Mindaugas & Jūratė Žukauskas

Ramunė/Daisy ($1-$499)

Gloria & Algis Adomkaitis
Vytautas & Irena Alksninis
Liuda Avižonis
Alma Budreckis
Dana Barūnas
Jolanta Bazytė  & Andrew Kean
Lina Benoit
Saulė Bernotas
Jūratė Bitinaitė
Nijolė Bražėnas Paronetto
Lillian Brookes
Vita & Vytas Čepkauskas
Lola & Phil DeAngelis
Eugenijus Dicevičius
Tomas Dundzila
Vida Ellner
Michael & Nancy Fitzpatrick

David Fritzsche
Felicija & Marijus Gudinskas
Ona Kearn
Rimas & Kelly Kezys

Aldas Kriaučiūnas

Jūratė Krokys & Rimantas Stirbys
Regina Kulbis & Peter Marino

Aidas Kupčinskas, Jr.
Daina & Matas Laniauskas
Dalia & Gintaras Lietuvninkas

Lithuanian Heritage Club, Andover, Maine
Mary LeBlond-Jarvis
Joseph Leiberis
Sigitas Liaukus
Rebecca Liudžius
Emilija Milukas
Rasa, Nick, Kira & Max Mokhoff
Luke Murphy
Viktoras  & Kristina Nakas
Rosanne O'Brien Gričius
Joleta Perskaudienė
Laima Price
Regina Radikas
John & Carol Reventas
John Rimscha
Emilia & Bert Sadonis
Aldona Saimininkas
Barbara Vilčinskas Schmidt
Jima & Chris Schwartz
Danguolė Sadūnaitė Sealey
Justin Serbent
Joanna Šimkus
Petras & Joanna Sirusas
Vytas & Monica Sirusas
Richard Šlepetys
Vida Sobie
Darius & Kristina Stankūnas
Tomas  & Rita Štuopis
Bob Tortolani
Rita Vaiškūnaitė
Jūratė L. Vaitkus
Kęstutis Vaskelevičius
Rytas & Alexis Vebeliūnas

Algis Veitas
Joseph Vizgirda
Tom Walat
Gretchen Wronski
Kristina Wronski
Nicholas Wronski

MEMORIAL GIFTS

In memory of Vanda Bazikienė

In memory of Theresa Simone
In memory of Romas Sležas
In memory of Mara Vygantienė

In memory of Antanina Žmuidzinas

NERINGA 100