top of page

Who Gave?

Everyone!

Over 500 supporters -
current campers and staff, alumni, parents, grandparents and friends - came together to commit their donations to the campaign. 

 

The community was tremendously generous with their support and gifts. 
 

A heartfelt thank you -
Ačiū - to...
everyone! 

Shout a joyful "Valio!" hip-hip-hooray
with some of our donors and their kids

 

oak branch.jpg

Ąžuolas/Oak Tree ($100,000+)

Gražina Gudaitytė Liautaud

Gintaras & Gloria Vaišnys

Anonymous Donor Family 

stars shooting.jpg

Žvaigždės/Stars ($50,000-$99,999)

 

The Penkiūnas Family Charitable Fund 
in memory of Rūta & Vytas Penkiūnas

fire color.jpg

Laužas/Bonfire ($25,000-$49,999)


Maryanne Adamski & Stephanie (Adamski) Madden
In memory of Francis & Marilyn Adamski
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Bostono Skyrius
Dalia Nenortaitė
 Jakienė

Dr. Antanina Žmuidzinas

Anonymous Donor Family

birch shrine.jpg

Beržas/Birch ($10,000-$24,999)

Marija Aleksandravičius in memory of Bronius Aleksandravičius
Jennifer & Anthony Avicolli
Rima & Leonas Bernotai 
includes gift in memory of Antanina Žmuidzinas
Rasa, Gintautas, Emilia & Marta Bieliauskai
Nijolė Dėdinas
Vilija Dėdinas & Chris Gair 
includes gift in memory of Antanina Žmuidzinas
Dana Grajauskaitė

Jagminas & Krecioch Family in memory of Ieva Rūta Krecioch, Marcella Savickis & Jagminas Family, including a gift in memory of Antanina Žmuidzinas

Kligys Family (Mama Valeria and daughters Ramunė, Rasa,  Gailutė) 
Kudirka & Boily Families (Sylvie, Denise, Anne, Bernard, Audrey, Claudia & Mama Martha) 
in memory of Jonas Kudirka

Almis & Danguolė Kuolas
Matthew & Vida (Zdanytė) Leming in memory of Jonas Zdanys & Birutė Zdanytė
Liucia & Algis Maciūnas in memory of Birutė Zdanytė
Ieva Matulaitis-Kunca in memory of Marytė Matulaitytė-Kuncienė & Jonas Kunca, Dr. Amelia & Antanas Matulaitis  

Leonard Linas & Nerija S. Orentai
Eimantas & Sonata Petruškevičius
Rūta & Rimas Puškoriai

Kerry & Jon Secrest

Shimkus/Murphy Family  
Nida Stankūnaitė & Daniel G. Schmedlen, Jr. 
Darius & Kristina Stankūnas 

Lūkis & Vida Strazdis

Elona & Rimas Vaišnys
Bronė Zdanys 
in memory of Birutė Zdanytė
Dr. Simonas V. Žmuidzinas

obelis ladybug.jpg

Obelis/Apple Tree ($5,000-$9,999)

Gražina Blekaitis
Dr. Gailė Černiauskaitė-Jacobson 
in memory of Antanina Žmuidzinas
Patricia Hopkins in memory of Kazimer & Tekla Beeaker, Alex & Veronica Kaulakis 

Jalinskų šeima  
Vida Kašuba 
in memory of Antanina Žmuidzinas
Knights of Lithuania, Council 17, South Boston, MA
Gita & Aidas Kupčinskas
includes gift in memory of Antanina Žmuidzinas
Eglė & Marius Laniauskas includes gift in memory of Lilė Milukienė
Aldona & Norbertas Lingertat

Joseph & Joyce Liudžius includes gift in memory of Joseph Liudžius & Theresa Simone

Lilė Milukienė
Ligija Simanavičius
Sanda Simanavičius
Giedrė & Jonas Stankūnas

Rytas & Melissa Stankūnas
Liana Tamulaitis & Andrew Welch
Taupa Lithuanian FCU
Dalia & Jonas Trumpickai 
includes gift in memory of Antanina Žmuidzinas
Vaiva Vaišnytė

Kristina & Virgus Volertas

grybas color.jpg

Grybas/Mushroom ($2,500-$4,999)

 

Edmundas & Charlotte Adomaitis
Alberta Astras & Kuljit Singh

Dainius & Jurgita Balis
John Baltrus & Jūratė Vaičėnaitė

Linas & Marytė Banevičius includes gift in memory of Antanina Žmuidzinas
Vytas & Renata Bazikas
Emilija, Greg, Stella & Lucy Bušinskas Boyer

Indrė Čuplinskaitė & Marc Cels

Heerey Family (Sean, Christina, Sean, Karolina &Tristan)

Vida, Jurgis, Linas & Lukas Kairys
Kirkyla-Masterson šeima - John, Kristina, Julytė, Mikas
Vita & Vidmantas Matusaitis 
includes gift in memory of Mara Vygantienė
Angele J. Miknius

Nausėdų šeima - Rūta, Algis, Džiugas, Gytis
Franklin Freeman & Stefa Normantas
Darius & Ellen Razgaitis
Edis Razma & Danutė Balčiūnas 
includes gift in memory of Antanina Žmuidzinas
Valentinas & Jonė Šernas
Greg Simone & Jessica Zikaras

Karla Usalis
Marius & Lina Vismantas

Brian Zikaras 
includes gift in memory of Antanina Žmuidzinas

Dalia M. Zikas

fern color.jpg

Papartis/Fern ($1,000-$2,499)

Ona Adams
Dr. Kristina & Dr. Gintaras Antanavičius
Petras Astras Singh

Bonda Family in memory of V. & A. Šenbergas  
Sonny & Debbie Brookes
Edvardas, Dalia & Adele Bubnys
Arūnas Čiuberkis 
includes gift in memory of Antanina Žmuidzinas
Ona & Jonas Daugirdas 
Andrius & Lia Dilba
Tadas & Nancy Dilba
Gailius, Daniela, Lukas & Ignas Draugeliai 
Emerhi Family
Valerija & Adam Ford
Nida Gaila 
in memory of Antanina Žmuidzinas
Hyatt (Bernotas) šeima
A. Jakšto-Dambrausko Foundation, Inc.

Jankauskas Family (Vida Jankauskienė, Auksė Wirz & Family, Nina Jankauskaitė, Laima Widmer & Family, Jonas & Denise Jankauskas, Gina Buchanan & Family, Elena Wirz, Victoria Reventas, Vilija Wojciechowski)

in memory of Eleonora Jankauskienė "Močiutė" & Rich Widmer
Irena Kalvaitis in memory of Vanda & Antanas Jučas
Giedrė & Gediminas Keras
Jurgis Kirkutis
Raimonda & Ričardas Kontrimas
Romualdas & Gražina Kriaučiūnas 
in memory of  Eugenijus Orentas
Roma & Antanas Krušinskas
Dainora V. Kupčinskaitė 
includes gifts in memory of  Antanina Žmuidzinas & Kęstutis Banaitis 
Teresė Landsbergis includes gift in memory of Antanina Žmuidzinas 

Dainius & Christine Liaukus
Dr. Conrad Lotze & Dr. Kristina Mačiūnas
Audrė Lukoševičius

Gediminas Margaitis

Markuns Family
Lina Marūnas

Sigutė Lenkauskaitė & Jonas Matulaitis
Richard & Danutė Mileika
Virga Mohsini & Tariq Ghayur
Vida Matusaitytė Morris

Jana Sirusaitė Motivans

Asta, Tim, Aras & Julija Mulholland
Eric & Gaila Narkevičius
Virginia & Povilas Norkevičius
Aura Ošlapas & Bob Arko
Rūta Pakštaitė Cole

Lina & Povilas Pakuckas 
Julija Pauliukonis
Rasa & Antanas Pažarauskas
The Piveronas Family
Rasa Razgaitienė
Harry & Ben Rogers
Danguolė Sadūnaitė-Sealey
Aldona Saimininkienė 
in memory of Vytautas Saimininkas

Josephina Senken includes gifts in memory of Antanina Žmuidzinas & Mara Vygantienė
Aldona Sermuksnis Shumway

Zita Sidas
Laima Šileikytė-Hood
includes gift in memory of Mara Vygantienė
Saulius & Gražina Sirusas

Atiana & Ray Stemplys

Rūta Strazdytė
Jūra Strimaitis & David D. Kerman
Christian Stromberg
Sandra Stromberg
Dr. Antanas Sužiedėlis
Eugenia C. Taft & William P. Taft

Dana & Saulius Vainauskas includes gift in memory of Antanina Žmuidzinas
Živilė & Linas Vaitkus includes gift in memory of Antanina Žmuidzinas
Teresė Vekteris
Sigitas & Daiva Veršelis 
in memory of Antanina Žmuidzinas
Aldona & Helmut (Valaitis) Walat
Daiva, Tom, Erika & Zoe Walback

Kieran, Regina, Gabriella, Alyssa & Julia Walsh

Vaida & Frederick Whipple
Kelly & Jane Williams
Inga (Usalis) & Stephan Wronski

Anonymous Donors

sally orange.jpg

Driežas/Salamander ($500-$999)

 

Thomas & Maria Ashmanskas
Ed & Vita Auštras

Audrius Barzdukas

Daiva & Arvydas Barzdukas includes gift in memory of Mara Vygantienė

Couitt Family - Steve & Marcy, Stephanie, Stephen, Adam

Katherine Crowley & Bob Curcio

Dargush Family 
Austina Vainiūtė De Bonte & Erik De Bonte
Šarūnas, Ligita & Kristina Gavelis
Geneder Family

Paulius Grajauskas
Justinas Grigaitis
Giedrė Mickevičiūtė-Kairys & Egidijus Kairys

Algis & Kristina Kalvaitis
Michael Kirkutis
Ramūnas & Skirma Kondratas
Kristina & Richard Krulikas
Dr. V. Kudirkos lituanistinė mokykla
Lapinskas/Affleck Family
Edward & Anne Lekstutis

Rebecca Martin in memory of Antanina Žmuidzinas

Audris & Birutė Mockai
Lukas O'Connell
Paulius, Cameron & Ethan Orentas
Daina Penikas
Sigita Penikas

Mindaugas & Sigita Pranevičius
Stan & Pat Pyc
Daiva & Eimutis Radžius
Dalia Sakas
Rima & Alvydas Saplys
Irena & Alfredas Šebedos
Justin Serbent

Daiva & Paulius Šilbajoris
Nijolė & Algis Simonavičius
Conchita Stemplys
Danutė Tarasevičius
Vaičiulaitis Family 
in memory of Joana & Antanas Vaičiulaitis
Ramunė & Brian Wehrle
Nijolė & Shane Wellendorf
Danutė (Kezytė) & Jerry Wolosenko
Daina Ziaugra Rinchiuso

Jūratė & Mindaugas Žukauskas
Anonymous Donor
Anonymous Donor Family

ramune color.jpg

Ramunė/Daisy ($1-$499)


Rima Accord in memory of Mara Vygantienė

Myra Adams in memory of Theresa Simone
Clark Adomaitis
Algis & Gloria Adomkaitis
Vytautas & Irena Alksninis
Gabrielius & Michelle Ambrozaitis
Giedrius & Kimberly Ambrozaitis
Kelsey Anderson
Nida Angeliadis
in memory of Antanina Žmuidzinas
Liuda Avižonis

Laura Bailey
Jūratė Balsys
Balsys-Spencer Family
in memory of močiutė & senelis, Regina & Aloyzas Balsys

Aleksandra Balsys-Spencer

Andrius Balsys-Spencer

Viktorija Balsys-Spencer

Sigita Banevičius & Edward Krakauskas in memory of Antanina Žmuidzinas
Asta & Virginijus Barkauskas in memory of Mara Vygantienė
Msgr. Algis Bartkus

Ann Bartlett
Dana Barūnaitė
Anna Bayley & Larry Milosovic in memory of Antanina Žmuidzinas
Jolanta Bazytė  & Andrew Kean
Beacon Ed. Administrators Assoc.
in memory of Theresa Simone

Ellen Belknap in memory of Mara Vygantienė
Lina & Alfredas Benetis
Lina (Dabrila) Benoit
Dalytė & Paulius Bernotas
Saulė Bernotas
Lina Bey 
in memory of Mara Vygantienė
Sarah Beyer

Arūnas & Vilūnė Bitėnas
Jūratė Bitinaitė
Gabija Blaudžiūnaitė
Susan Blodgett 
in memory of Theresa Simone

Guoda & Sigitas Bobelis in memory of Antanina Žmuidzinas & Mara Vygantienė
Nijolė Brazenas-Paronetto
Lillian Brookes

Ona & Maikis Brown

Alma & Arvydas Budreckiai
Giedrė Budreckis
Asta Budriūtė 
in memory of Antanina Žmuidzinas
Lyda & Darius Budrys in memory of Antanina Žmuidzinas
Daina Buivys
Sandra & Jeffry Bulson in memory of Theresa Simone

Marc, Kristina, Matthew & Stephen Calabrese
Matthew Caruccio
Kristi Case

Lina Celtoriūtė, Maksimas, Olivia & Rick Zander
Rasa Čepas Rich
Vita & Vytas Čepkauskas
John & Ramunė Cibas-Kong-Gioia
Rita & John Cohen 
in memory of Mara Vygantienė

Sandra Colodner in memory of Theresa Simone

Gilbert & Gail Colon in memory of Theresa Simone

Stephanie "Stooph" Conlon in memory of Theresa Simone

Lizzie Convent Reardon
Aušra Covalesky
Ronald & Philitha (Stemplytė) Cowdrey

Brian & Mary Daigle
Maria Dambriūnas
Linas & Asta Daukša 
in memory of Antanina Žmuidzinas & Mara Vygantienė & Eugenija Grajauskienė
Michelle Dawson
Lola & Phil DeAngelis
Eugenijus Dicevičius

Vytas & Danutė Dilba

Aija Dilba
Aleksa Dilba
Darija Dilba
Tija Dilba

Veronika Dilba

Eileen Doherty in memory of Theresa Simone 
K. Donelaičio lituanistinė mokykla
Kyra Jackivicz Dorn
David Dougall

Jolanta Dubauskaitė in memory of Antanina Žmuidzinas
Ray, Loreta, Monica & Olivija Cipkus Dubray

Tomas & Mya Dundzila

Matthew & Jordyn Dupont in memory of Joseph Liudžius
Teresa Dupont, Scott MacDonald, Miranda Dupont in memory of Joseph Liudžius
Christine Ebeling in memory of Theresa Simone 
Kristina Fischer

Susie FitzPatrick in memory of Antanina Žmuidzinas

Janet Fraser in memory of Ieva Ruth Krecioch

Charlie, Mim, Tommy, Jennifer & David Fritzsche
Jurgita & Saulius Galavackai
Roma & Brendan Gallagher

Evan Gallagher
Gwen Gallagher
Michael Garvey

Gintarė Gečytė-Akerley
Teresė Gečienė in memory of Algimintas Gureckas
Danutė, Rimas, Aidas Gedeikai in memory of Birutė & Vytautas Muraškai
Liana German

Kąstytis & Rita Giedraitis
Irene & Vytautas Gintoff
Tomas, Rima & Monika Girnius
Judita Sedaitis & Danius Glinskis
Emmalina Glinskytė

Julia Gobuzas, Alyssa Gobuzas, Paula Vuksic

Jay Goldberg & Marci Alboher in memory of Antanina Žmuidzinas
Mary Goštautas

Brian Grant in memory of Antanina Žmuidzinas
Vaida Grigonytė

Bennett  & Margot Grout  in memory of Antanina Žmuidzinas
Aušra & Paulius Gudelis in memory of Antanina Žmuidzinas

Felicija & Marijus Gudinskas

Jonathan Gutman in memory of Antanina Žmuidzinas
Victoria Gylys in memory of Mara Vygantienė
Marija & John Hauser
Monika Heidemann
Noel Hennelly

Hill Family

Julia Hill
Audra Holden
Irena Ilgūnas in memory of Antanina Žmuidzinas
Liepa Ivanauskaitė

Gintarė Ivaškienė in memory of Antanina Žmuidzinas
Vida Jankauskas in memory of Mara Vygantienė

Gražina & Saulius Janušai in memory of Mara Vygantienė

Alphonse G. Jarus
Sofija Jelionis

Kathryn Jesselli in memory of Theresa Simone

Aleta Juozelskis
Ričardas Kalendra
Orinta Kalibatas

Anne Kasin in memory of Theresa Simone

Lynn Kasin in memory of Theresa Simone

Kristina Kasinskas
Eric & Avis Kassner in memory of Theresa Simone

Algis Kaupas & Ann Drinan in memory of Antanina Žmuidzinas

Juozas & Rasa Kazlas in memory of Antanina Žmuidzinas & Romas Sležas

Ona Kearn

Ramunė Keegan
Virginia Patchulis Keith
Karen Kellogg 
in memory of Theresa Simone
Rimas & Kelly Kezys
Zaiga Kezys
Saulius Kliorys

Melissa Kornbluth in memory of Theresa Simone
Rūta & Ann Krecioch

Irena & Aldas Kriaučiūnas

Jūratė Krokys & Rimantas Stirbys
Ramunė Kubilius
Kudirka šeima

Antanas J. Kulbis & Lilija Kulbis
Regina Kulbis & Peter Marino
Mikas, Andrius, Lukas Kulbis-Marino

Monika & Salvijus Kungys in memory of Antanina Žmuidzinas

Aidas Z. Kupčinskas
Paulius & Aylin Landsbergis 
in memory of Antanina Žmuidzinas

Daina & Matas Laniauskas
Raimondas Lapinas in memory of Antanina Žmuidzinas
Ilona Laucienė in memory of Henrikas Laucius 
Rima & Kestutis Laukaitis
Mary LeBlond-Jarvis
Joseph Leiberis
Leonard Family - Rūta (Žemaitaitytė), Gregg, Evan & Erik
Thomas & Teresa Lewandowski 
in memory of Vitolis Bartys
Sigitas Liaukus

Dalia & Gintaras Lietuvninkai

Lithuanian American Community, Rochester, NY in memory of Antanina Žmuidzinas

Lithuanian Heritage Society of Rochester, NY in memory of Antanina Žmuidzinas

Lithuanian Heritage Club of Rumford, Maine

Alexander Liu in memory of Antanina Žmuidzinas

Adam Liudžius includes gift in memory of Joseph Liudžius 
Becca Liudžius 
includes gift in memory of Joseph Liudžius

Elizabeth Ann Liudžius in memory of Joseph Liudžius

Kevin & Danielle Liudžius includes gift in memory of Joseph Liudžius

Ray & Dianne Liudžius in memory of Joseph Liudžius
Ryan Liudžius includes gift in memory of Joseph Liudžius

Zita & David Lounsbury in memory of Antanina Žmuidzinas
Jonas & Victoria Maciūnas

Alex Mallozzi in memory of Theresa Simone 
Marius & Aldona Marijošius 
in memory of Mara Vygantienė

Sandra Martel in memory of Theresa Simone

Julia Marūnas

Todd & Paula Marūnas
Giedrė & Stepas Matas
Barbara McLain, Nicholas Benson, Julian Benson 
in memory of Theresa Simone

Ray, Ana Maria, Sam, Elie & Lili Meižys
Robert Melanson & Tara Vavruska
Regina Melinis
Arthur & Cynthia Merryman 
in memory of Theresa Simone

Filomena Meunier in memory of Theresa Simone

Algis & Vaida Mikuckis
Rūta Mikulionis in memory of Antanina Žmuidzinas

Rasa Miliūtė in memory of Mara Vygantienė
Emilija Milukaitė
Sanya Mohsini

Rasa, Nick, Kira & Max Mokhoff
Rūta & Victor Monoenko in memory of Antanina Žmuidzinas

Luke Murphy
Viktoras  & Kristina Nakas
Kristina Narkevičiūtė

Algimantas Naujokas
Deanna Penkus Nealey 
in memory of Kęstutis Banaitis 

J.Scott & Vanessa Neely in memory of Theresa Simone

Gaja Valiuškytė-Nehring & Michael Nehring in memory of Antanina Žmuidzinas
Matas & Gintarė Nemickai
Marija S. Newsom
Laima, Mukund & Rita Nori 

Diana Norkienė & Loenardas Norkus in memory of Antanina Žmuidzinas

Irena Normantas in memory of Antanina Žmuidzinas

Henrikus Franklin Normantas-Freeman
Liam Normantas-Freeman

Lucija Agnes Normantas-Freeman

Mikas Ažuolas Normantas-Freeman

Rosanne O'Brien Gricius in memory of Dorothy Gricius O'Brien
Aušra O'Connell
Karen O'Connor 
in memory of Theresa Simone

Maria Orentas in memory of Antanina Žmuidzinas

Virginia Liudžius Osborne & CJ Osborne in memory of Joseph Liudžius
The Pagac Family
Marino Pagnol 
in memory of Theresa Simone
Alina Parmiter
Aldona Pauliukonis
Laima Pauliukonytė Bendel
Frazer & Jennifer Pehmoeller 
in memory of Theresa Simone

Patrick Perdu in memory of Antanina Žmuidzinas

Joleta Perskaudienė

Tadas Petronis & Melissa Spash
Laura Pierce-Foglia 
in memory of Antanina Žmuidzinas

Kristė & Gediminas Pliura
Marianne Policella 
in memory of Theresa Simone

Brent Porter & Mary Salstrom Porter in memory of Antanina Žmuidzinas
The Powley Family
Laima Price

Juliana Puškorius Simms
Rachiotis Family 
in memory of Antanina Žmuidzinas

Regina Radikas
Rasa Raghavan 
in memory of the Lazauskas Family - Stasys Lazauskas, Ona Lazauskienė, Stefanija Lazauskaitė-Furmonavičienė

Dana Rapoport in memory of Antanina Žmuidzinas

Ramunė Rastonytė
Andrius & Audronė Razgaitis
Paulius & Darija Razgaitis

Sofija Razgaitis & Alex Lawlor

Vaiva Razgaitis
Andrea & David Reid
John & Carol Reventas
John Rimscha

Darius Rinkevičius & Auksė Usaitė
Michael Roam
Melanie Roberts 
in memory of Theresa Simone

Ruškys Family
Lorna Rutty 
in memory of Theresa Simone

Rūta Rygelis
Aušra Sabalis 
in memory of Mara Vygantienė

Jean Sablinksi in memory of Theresa Simone 

Emilia & Bert Sadonis
Roberta Sager 
in memory of Antanina Žmuidzinas
Šarūnas Sakalauskas
Arijana, Žilvinas & Adelė Samsonas

Irena & Česlovas Savickas in memory of Antanina Žmuidzinas

Lucia Savickas in memory of Antanina Žmuidzinas

Tomas Savickas in memory of Antanina Žmuidzinas

Jim & Chris Schwartz
Aleksa Secrest

Alina Secrest
Jolita Segur
Elena & Gintaras Sekmokas

Diane Serbetzian in memory of Theresa Simone

Jurgis B. Šermukšnis
Joseph & Mary Shatas
Laima & Joseph Siernos
Snaigė
 & Antanas Šileika

Anthony Simone in memory of Theresa Simone

Nicolina Simone in memory of Theresa Simone

Vitas & Danutė Sirgėdas

Petras Sirusas
Vytas & Monica Sirusas
Vida Š
lapelis-Ellner

Richard Šlepetys
Rūta M. Šlepetys
Jason Smith 
in memory of Antanina Žmuidzinas
Adam Snyder
Vida Sobie
Rasa Sodaitis Siulte
Barbara W. Sokolowski
Onutė Stanevičius in memory of Antanina Žmuidzinas

Tomas Starinskas
Gaja Stirbytė
Emilia Strazdytė
Tomas  & Rita Štuopis

Odeta Surantas

Louise Tarantino in memory of Theresa Simone

Jean & Mike Tomkovitch in memory of Theresa Simone

Bob Tortolani
Justinas Trumpickas 
in memory of Antanina Žmuidzinas
Ruth Tyson in memory of Janice (Barsevich) Bielawa
Janina & Narimantas Udrys

Rita Urbonienė & Tomas Urbonas

Danutė Vaičiulionis
Adrija Vaičiulionis
Jogirdas Vainauskas
Julius Vainauskas
Rita Vaiškūnaitė
Jūratė L. Vaitkus

Laima & Virginijus Valiūnas
Jennifer Van Tuyl 
in memory of Theresa Simone

Kęstutis Vaskelevičius
Rytas & Alexis Vebeliūnas 
in memory of Antanina Žmuidzinas

Linas & Faustina Vebeliūnas
Algis & Roma Vedeckas 
in memory of Mara Vygantienė

Kristen Velyvis  & Tom Zinnen, Will & Claire in memory of Gediminas John Velyvis
Jūratė & Aušra Venckus
Marielle Vigourt in memory of Antanina Žmuidzinas

Paul & Barbara Vilčinskas Schmidt
Donata Virkutis
Rimga Viskanta 
in memory of Antanina Žmuidzinas

Joseph Vytautas Vizgirda
Artūras & Ingrida Vorobjovas

Gytis Vygantas in memory of Mara Vygantienė

Tom Walat
Barbara Walkley 
in memory of Theresa Simone

Gabriella Walsh
Mary Watson 
in memory of Antanina Žmuidzinas

Sandra Wertheimer in memory of Antanina Žmuidzinas

Peter Albert Williams & Kathy Bisbee
Victoria
& Greg Williams in memory of Joseph Liudžius
Gretchen Wronski
Kristina Wronski
Nicholas Wronski
Daniel Yaverbaum 
in memory of Antanina Žmuidzinas
Dr. Z’s Dental Care Orthodontic Team in memory of Antanina Žmuidzinas
Gintautas Žemaitaitis

Nicholas Zhu in memory of Antanina Žmuidzinas

Vida Žiaugra
Mary Zikaras

Kevin Zikaras

Gida Zikas-Bernard
Jonas & Georgia Zikas
Marija Žm
uidzinas in memory of Antanina Žmuidzinas

Donna Žmuidzinas Sewell in memory of Antanina Žmuidzinas

Petras Žmuidzinas & Lilly Siu in memory of Antanina Žmuidzinas

Vilia & Jonas Žmuidzinas in memory of Antanina Žmuidzinas

Anonymous Donors

Levels
geogaphy

 By Location 

California
Rima Acord
Alberta Astras & Kuljit Singh

Petras Astras Singh

Linas & Asta Daukša
Jonathan Gutman
Victoria Gylys
Raimonda & Ričardas Kontrimas
Almis & Danguolė Kuolas

Vaida & Algis Mikuckis
Aura Ošlapas & Bob Arko
Pakuckas Family 

Ramunė Rastonytė
Vaiva Razgaitis

Vida Slapelis-Ellner

Jūratė & Aušra Venckus
Rimga Viskanta

Gytis Vygantas

Elena Wirz
Vilia & Jonas Žmuidzinas
Marija Žmuidzinas


Colorado
Dr. Danutė Balčiūnas & Dr. Edis Razma

 

Connecticut

Marija Aleksandravičius
Vytautas & Irena Alksninis
Linas & Marytė Banevičius
Sigita Banevičius & Edward Krakauskas
Sarah Beyer
Rasa, Gintautas, Emilia & Marta Bieliauskai

Ronald & Philitha (Stemplytė) Cowdrey
Katherine Crowley & Bob Curcio

Matthew Dupont & Jordyn Procko
Teresa Dupont, Scott MacDonald & Miranda Dupont
Evan Gallagher
Gwenyth Gallagher
Roma & Brendan Gallagher
Michael Garvey
Dana Grajauskaitė
Gintarė Ivaškienė

Jalinskas šeima
Alphonse G. Jarus
Irena Kalvaitis

Algis & Kristina Kalvaitis

Algis Kaupas & Ann Drinan
Giedrė & Gediminas Keras
Michael Kirkutis
Jurgis Kirkutis
Rima & Kestutis Laukaitis

Mary LeBlond-Jarvis
Joseph Leiberis
Rūta & Gregg Leonard

Sigitas Liaukus
Adam Liudžius
Elizabeth Liudžius
Joseph & Joseph Liudžius

Kevin & Danielle Liudžius
Ray & Dianne Liudžius

Rebecca Liudžius
Ryan Liudžius
Liucia & Algis Maciūnas

Lina Marūnas
Todd & Paula Marūnas
Julia Marūnas
Filomena Meunier
Emilija Milukas
Mary Beth & Tom Murphy
Laima, Mukund & Rita Nori
Diana & Leonardas Norkus
Maria Orentas
Orentas Family
Victoria Osborne & Greg Williams
Virginia Liudžius Osborne & CJ Osborne
Patrick Perdu

John Rimscha
Ruškys Family

Danguolė Sadūnaitė Sealey
Šarūnas Sakalauskas
Aldona Saimininkienė

Arijana, Žilvinas & Adelė Samsonas
Charles & Patricia Shimkus
Chuck & Dana Shimkus
Nida Stankūnaitė & Daniel G. Schmedlen, Jr.
Zita Sidas
Sanda Simanavičius
Giedrė & Jonas Stankūnas
Conchita Stemplys

Ruth Tyson
Elona & Rimas Vaišnys
Jūratė L. Vaitkus

Paul & Barbara Vilčinskas Schmidt
Donata Virkutis

Vaida & Fred Whipple
Bronė Zdanys

Gintas Žemaitaitis
Mary Zikaras
Jonas & Georgia Zikas

 

District of Columbia
Rūta & Rimas Puškorius
Kęstutis Vaskelevičius
K. Donelaičio lituanistinė mokykla 

 

Florida
Maryanne Adamski
Msgr. Algis Bartkus
Paulius & Aušra Gudelis
Valeria Kligys
Vita & Vidmantas Matusaitis
John & Carol Reventas
Nicolina Simone
Rasa Sodaitis Siulte
Marino Pagnol
Nijolė & Shane Wellendorf

 

Illinois

Anonymous Donor Family

​​Anonymous Donor Family
Dr. Gailė Černiauskaitė-Jacobson

Daugirdas Family
Nijolė Dėdinas
Vilija Dėdinas & Chris Gair

Kristina Fischer
David Fritzsche
Liana German
Sofija Jelionis
Vida Kašūba
Rasa Kligys

Ramunė Kubilius
Kudirka Family
Raimondas Lapinas

Gražina Gudaitytė Liautaud

Dalia & Gintaras Lietuvninkas
Paulius Razgaitis
Odeta Surantas
Rita & Tomas Urbonai
Gintaras & Gloria Vaišnys
Vaiva Vaišnytė
Joseph Vizgirda


Indiana
Aldas Kriaučiūnas


Kansas

Matthew & Vida (Zdanytė) Leming

 

Maine

Tomas Dundzila
Stefa Normantas & Frank Freeman 

Henrikus Normantas-Freeman
Liam Freeman
Lucija Normantas-Freeman

Mikas Normantas-Freeman
Patricia Hopkins
Sofija Razgaitis & Alex Lawlor

The Piveronas Family
Aldona A. Shumway
Darius & Kristina Stankūnas
Lithuanian Heritage Club, Andover, Maine

 

Maryland
Gražina Blekaitis
Joana Vaičiulaitytė Buiviene
Daina Buivys

Aldona Vaičiulaitytė DeBold
Nida Gaila
Teresė Landsbergis
Jana Sirusaitė Motivans
Dr. Antanas Sužiedelis
Anonymous Donor

Massachusetts

Anonymous Donor
Anonymous Donor Family
Gloria & Algis Adomkaitis

Thomas & Maria Ashmanskas

Ed & Vita Auštras

Dana Barūnas

Vytas & Renata Bazikas

Lina Benoit

Dalytė & Paulius Bernotas
Rima & Leonas Bernotas

Jūratė Bitinaitė

Bonda Family
Ona Girnius Brown
Giedrė Budreckis

Lyda & Darius Budrys
Rasa Čepas Rich

Vita & Vytas Čepkauskas

Lizzie Convent
Maria Dambriūnas

Vytautas & Dana Dilba
Andrius & Lia Dilba

Aija Dilba

Tija Dilba

Tadas & Nancy Dilba

Aleksa Dilba

Darija Dilba

Veronika Dilba

Jolanta Dubauskaitė
Laura Emerhi

Michael & Nancy Fitzpatrick

Šarūnas, Ligita & Kristina Gavelis
Tomas, Rima & Monika Girnius

Mary Goštautas

Marija & John Hauser
Julia Hill
Hill Family

Monika (Bernotaitė) & Andy Hyatt

Liepa Ivanauskas

Aleta Juozelskis

Giedrė Mickevičiūtė-Kairys & Egidijus Kairys
Orinta Kalibatas
Ona Kearn

Ramunė Keegan
Virginia Keith
Kirkyla-Masterson šeima - John, Kristina, Julytė, Mikas
Gailutė Kligys

Lilija Kulbis

Regina Kulbis & Peter Marino

Mikas, Andrius & Lukas Kulbis-Marino

Gita & Aidas Kupčinskas

Aidas Z. Kupčinskas

Dainora Kupčinskas

Aldona & Norbertas Lingertat

Zita & David Lounsbury

Stephanie Madden

Gediminas Margaitis

Kim & Jeffrey Markuns

Robert Melanson & Tara Vavruska

Richard & Danutė Mileika

Sanya Mohsini
Virga Mohsini & Tariq Ghayur

Vida Morris

Eric & Gaila Narkevičius

Kristina Narkevičiūtė
National Lithuanian Society of America, Boston Chapter

Deanna Penkus Nealey
J.Scott & Vanessa Neely

Marija S. Newsom

Irena Normantas
Rosanne O'Brien Gričius

Aušra O'Connell

Lukas O'Connell

Aldona Pauliukonis

Julia Pauliukonis

Tadas Petronis & Melissa Spash
Kristė & Gediminas Pliura
Laima Price

Juliana Puškorius Simms
Daina Žiaugra Rinchiuso

Darius Rinkevičius & Auksė Usaitė
Irena & Česius Savickas
Lucia Savickas

Tomas Savickas

Jim & Chris Schwartz

Irena & Alfredas Šebedos
Jolita Segur

Elena Semokėnė & Gintaras Sekmokas
George B. Sermuksnis

Joanna Šimkus

Gregory Simone
Barbara Sokolowski

Tomas Starinskas
Ray & Atiana Stemplys

Emilija Strazdis

Lukis & Vida Strazdis

Rūta Strazdis

Jūra Strimaitis & David D. Kerman

Tomas & Rita Štuopis

Karla Usalis

Danutė Vaičiulionis
Adrija Vaičiulionis
Dana & Saulius Vainauskas

Rita Vaiškūnaitė

Sigitas & Daiva Veršelis
Aldona & Helmut Walat

Tom Walat

Albert Williams
Kelly & Jane Williams

Danutė & Jerry Wolosenko

Inga & Stephan Wronski

Gretchen Wronski

Kristina Wronski

Nicholas Wronski

Vida Žiaugra 

Brian Zikaras

Jessica Zikaras

Kevin Zikaras

Gida Zikas-Bernard
Petras Žmuidzinas & Lilly Siu
Knights of Lithuania, Council 17

Taupa Lithuanian Federal Credit Union

Michigan

Gabrielius & Michelle Ambrozaitis

Giedrius & Kimberly Ambrozaitis

Loretta Cipkus Dubray

Kąstytis & Rita Giedraitis

Dr. Romualdas & Gražina Kriaučiūnas

Ilona Laučienė
Rūta Mikulionis
Povilas & Virga Norkevičius
Vitas & Danutė Sirgėdas

Janina & Narimantas Udrys

Nevada
Victoria Reventas
Jean & Mike Tomkovitch

New Hampshire
​Anonymous Donors
Stephen Calabrese

Stan & Pat Pyc

New Jersey
Anonymous Donor
Lina & Alfredas Benetis
Lina Bey

Arūnas & Vilūnė Bitėnas
Rita & John Cohen
Aušra Covalesky
Saulius & Jurgita Galavackas

Danutė, Rimas, Aidas Gedeika
Gintarė Gečys
Julia & Alyssa Gobužas
Danius & Christine Liaukus

Ray, Ana Maria, Sam, Elie and Lili Meižys
Regina Melinis
Rasa Miliūtė
Eimantas & Sonata Petruškevičius
The Powley Family
Andrius & Audronė Razgaitis
Andrea & David Reid

Emilia & Bert Sadonis
Valentinas & Jonė Šernas
Laima & Joseph Siernos

Saulius & Gražina Sirusas
Vytas & Monica Sirusas
Richard Šlepetys
Rūta M. Šlepetys
Ramunė & Brian Wehrle
Dr. V. Kudirkos lituanistinė mokyklaNew York
​Ona Adams
Myron Adams
Edmundas & Charlotte Adomaitis
Clark Adomaitis
Kelsey Anderson
Nida Angeliadis
Jennifer & Anthony Avicolli

Jūratė Balsys
Balsys-Spencer Family 

Aleksandra Balsys-Spencer

Asta & Virginijus Barkauskas

Audrius Barzdukas
Jolanta Bazytė & Andrew Kean
Gabija Blaudžiūnas
Susan Blodgett
Kristi Case
Guoda & Sigitas Bobelis
Asta Budriūtė

Sandra & Jeffry Bulson
Rūta Pakštaitė Cole
Arūnas Čiuberkis
Sandra Colodner
Michelle Dawson
Eileen Doherty
Kyra Jackivicz Dorn
David Dougall
Christine Ebeling
Alina Gelman
Geneder Family

Jill Gilbert
Irene & Vytautas Gintoff
Judita Sedaitis & Danius Glinskis
Emmalina Glinskis
Jay Goldberg & Marci Alborher 

Brian Grant
Justinas Grigaitis
Vaida Grigonytė
Heerey Family (Sean, Christina, Sean, Karolina &Tristan)
Monika Heidemann

Noel Hennelly
Irena Ilgūnas
Vida Jankauskienė
Jonas & Denise Jankauskas
Nina Jankauskaitė
Gražina & Saulius Janušas
Kathryn Jesselli
Lynn Kasin
Anne Kasin
Eric & Avis Kassner
Dr. Juozas & Rasa Kazlas

Karen Kellogg
Rimas & Kelly Kezys
Zaiga Kezys
Melissa Kornbluth
Monika & Salvijus Kungys
Paulius Landsbergis
Edward & Anne Lekstutis
Bridget Lillis

Alexander Liu
Audrė Lukoševičius

Alex Mallozzi
Aldona & Marius Marijošius
Sandra Martel

Rebecca Martin
Ieva Matulaitis-Kunca
Barbara McLain
Arthur & Cynthia Merryman

Angela J. Miknius
Lilė Milukienė
Rasa, Nick, Kira & Max Mokhoff
Rūta & Victor Monoenko
Luke Murphy
Viktoras & Kristina Nakas
Algimantas Naujokas
Matas & Gintarė Nemickas
Karen O'Connor
The Pagac Family

Nijolė Bražėnas Paronetto
Frazer & Jennifer Pehmoeller
Daina Penikas
Sigita Penikas

Joleta Perskaudienė
Marianne Policella
Brent Porter & Mary Salstrom Porter

Mindaugas & Sigita Pranevičius
Darius & Ellen Razgaitis
Michael Roam
Melanie Roberts
Lorna Rutty
Aušra Sabalis
Jean Sablinski
Dalia Sakas
Josephina Senken
Joseph & Mary Shatas
Daiva & Paulius Šilbajoris
Laima Šileikis-Hood
Ligija Simanavičius
Anthony Simone
Rytas & Melissa Stankūnas

Eugenia C. Taft & William P. Taft
Louise Tarantino
Danute Tarasevičius
Laima & Virginijus Valiūnas
Jennifer Van Tuyl
Rytas & Alexis Vebeliūnas
Linas & Faustina Vebeliūnas
Algis & Roma Vedeckas
Marielle Vigourt
Barbara Walkley
Walsh Family
Gabriella Walsh
Mary Watson
Sandra Wertheimer
Vilija Wojciechowski
Daniel Yaverbaum
Nicholas Zhu
Dr. Antanina Žmuidzinas
Dr. Simonas V. Žmuidzinas​
Mindaugas & Jūratė Žukauskas
Anonymous Donor
Beacon Ed. Administrators Assoc.
Lithuanian American Community, Rochester, NY 

Lithuanian Heritage Society of Rochester, NY


North Carolina
Kristina & Richard Krulikas
Laima Pauliukonis Bendel

Audra Holden
Diane Serbetzian
Jason Smith

South Carolina

Brian & Mary Daigle


Ohio
Eugenijus Dicevičius
Saulius Kliorys
Eglė & Marius Laniauskas
Giedrė & Stepas Matas
Sigutė Lenkauskaitė & Jonas Matulaitis
Živilė & Linas Vaitkus
Anonymous

 

Oregon
Stephanie Conlon
Julius Vainauskas


Pennsylvania
Kristina & Gintaras Antanavičius
Dainius & Jurgita Balis
John Baltrus & Jūratė Vaičėnaitė
Dargush Family (Vincent, Jamie, Emma & Luke)

Lola & Phil DeAngelis
Valerija & Adam Ford
Teresė Gečienė
Dalia Jakas
Kristina Kasinskas
Roma & Antanas Krušinskas
Daina & Matas Laniauskas
Jonas & Victoria Maciūnas
Danutė Vaičiulaitytė Nourse

Rasa & Antanas Pažarauskas
Laura Pierce
Eimutis & Daiva Radžius
Dana Rapoport
Rogers Family
Petras & Joanna Sirusas
Gaja Stirbytė

Jūratė Krokys & Rimantas Stirbys
Teresė Vekteris
Kristina & Virgus Volertas
Laima Widmer & family
Auksė Wirz & family


Rhode Island
Edvardas & Dalia Bubnys
Couitt Family (Marcy & Steve, Stephanie, Stephen & Adam)

Janet Fraser
Jagminas Family
Rūta & Ann Krecioch
Elena Gaja Nehring

Justin Serbent

 

Tennessee
Saulė Bernotas
Birutė & Audris Mockus

Vida Sobie

Texas
Alma Budreckis

 

Utah
Liuda Avižonis

Vermont
Ann Bartlett
Lillian Brookes
Brookes Family

Bennett & Margot Grout
Regina Radikas
Kerry & Jon Secrest

Alina & Aleksa Secrest
Christian Stromberg
Bob Tortolani
A. Jakšto-Dambrausko Foundation, Inc.


Virginia

Daiva & Arvydas Barzdukas
Laura Bailey

Gina Buchanan & family
Draugelis Family
Ramunė Kligys
Lapinskas/Affleck Family

Leonard Linas & Nerija Orentas
The Penkiūnas Family Charitable Fund
Marius & Lina Vismantas
Artūras & Ingrida Vorobjovas
Auksė Wirz & Family


Washington

Austina & Eric De Bonte
Adam Snyder 


West Virginia
Dr. Conrad Lotze & Dr. Kristina Mačiūnas

 

Wisconsin
Asta, Tim, Aras & Julija Mulholland
Rasa Raghavan

Kristen Velyvis & Tom Zinnen, Will & Claire

Alberta, Canada
Indrė Čuplinskaitė & Marc Cels

Ontario, Canada
Anna Bayley & Larry Milosovic
Emilija, Greg, Stella & Lucy Bušinskas Boyer

Lina Celtoriūtė, Maksimas, Olivia & Rick Zander
Susie FitzPatrick

Paulius Grajauskas

Felicija & Marijus Gudinskas

Vida, Jurgis, Linas & Lukas Kairys

Ričardas Kalendra
Rūta, Algis, Džiugas & Gytis Nausedas
Vanessa Rachiotis
Rūta Rygelis
Roberta Sager
Rima & Alvydas Saplys

Snaigė & Antanas Šileika

Nijolė & Algis Simonavičius
Ona Stanevičius-Mills
Liana Tamulaitis & Andrew Welch
Dalia & Jonas Trumpickas
Justinas Trumpickas

Daiva, Tom, Erika & Zoe Walback

Quebec, Canada

Anne Kudirka, Bernard Boily, Audrey & Claudia

Denise Kudirka
Martha Kudirka

Sylvie Kudirka

Jogirdas Vainauskas
 

Italy

Andrius Balsys-Spencer

Viktorija Balsys-Spencer

Lithuania
Ramūnas & Skirma Kondratas
Rasa Razgaitienė

United Kingdom
Donna Žmuidzinas Sewell

NERINGA 100

bottom of page